Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Ημερίδα Έναρξης Προγράμματος ΚΟΧ


Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίας της Ενημερωτικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11/06/2012 στην αίθουσα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ενόψει της έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, με την συμμετοχή πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών, εκπροσώπων των συμπραττόντων φορέων, με τη διοίκηση και τα στελέχη της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ».
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν εκτενώς από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Τζανάκη Νικόλαο η πολυμετοχική σύμπραξη των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων που συνθέτουν την  Εταιρεία, ο σκοπός, οι θέσεις και η πορεία της εταιρείας στην κοινωνία της Κρήτης.
Από τα στελέχη της εταιρείας αναλύθηκαν οι διαδικασίες προκήρυξης του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, η άπλετη δημοσιότητα που πρέπει να δοθεί στην Πρόσκληση προς ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων, ο τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής, οι διαδικασίες μοριοδότησης και αξιολόγησης των επιτυχόντων καθώς και οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων  που αυστηρά θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε χώρο και θέση εργασίας.

Παρουσιάσεις:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ KOX ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΧ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ