Επικοινωνία

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

«Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών
Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης»

Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β
Τ.Κ.: 71202 – Ηράκλειο
Τηλ : 2810.344070
Τηλ : 2810.344055 (ΦΑΞ)