Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Δελτίο Τύπου: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για 5μηνη απασχόληση, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ανέργους και αγρότες των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου:

·      Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, μετά από σχετικές προτάσεις που υπέβαλλε η εταιρία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» έχουν εγκριθεί 1455 θέσεις για τον Νομό Ηρακλείου και 375 θέσεις για τον Νομό Λασιθίου πεντάμηνης απασχόλησης, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους Οργανισμούς κοινωφελούς έργου.
·      Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, και βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης της οργανωτικής προετοιμασίας παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία του ΑΣΕΠ.
·      Λόγω της προεκλογικής περιόδου οι διαδικασίες δημοσίευσης της προκήρυξης και προσλήψεων είχαν ανασταλεί με απόφαση του ΑΣΕΠ.
·      Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η παραπάνω αναστολή των διαδικασιών διεκόπη προκειμένου να επισπευτεί η υλοποίηση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
·      Η διαδικασία δημοσίευσης της προκήρυξης, του καθορισμού των σχετικών προσόντων και της επιλογής του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την Υπ. Αρ. 34/24-5-2011 Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, που εποπτεύεται και εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.
Την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, καθώς και την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας σε συνεργασία με τους 15 φορείς του Νομού Ηρακλείου και τους 6 φορείς του Νομού Λασιθίου, που έχουν συμπράξει για την υλοποίηση του Προγράμματος, έχει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», η οποία είναι και δικαιούχος της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης – στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου» στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» είναι σε αναμονή της σχετικής έγκρισης και της παραλαβής του ειδικού κωδικού ΚΟΧ από το ΑΣΕΠ, για την έναρξη των διαδικασιών Προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους και αγρότες.
Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη ενημερωτική ημερίδα των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και κατόπιν θα δοθεί στην δημοσιότητα η σχετική ανακοίνωση / πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στη Ιστοσελίδα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» www.solidcrete.blogspot.com , στην Ιστοσελίδα της Ένωσης καταναλωτών Ηρακλείου-Κρήτης www.enkh.gr & www.enkh-crete.gr , στις Ιστοσελίδες όλων των Συμπραττόντων φορέων καθώς και στον Τοπικό Τύπο.

                                                                                                Ο Πρόεδρος ΔΣ
                                                                                    της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

                                                                                          ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ