Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Ολοκληρώνεται, τις προσεχείς ημέρες, επιτυχώς η παραλαβή των φακέλων με τις Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας Ανέργων και Αγροτών στα γραφεία του δικαιούχου του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ».
Υπολογίζουμε σύμφωνα με τον αριθμό των Ταχυδρομικών Σάκων που παραδόθηκαν στα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», ότι ο αριθμός των Υποψηφίων που κατέθεσαν Αιτήσεις ανέρχεται σε 6.000 – 7.000 για τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, για 1455 και 375 εγκεκριμένες θέσεις αντίστοιχα. 
Χωρίς καμία καθυστέρηση ξεκίνησε η διαδικασία ανοίγματος των φακέλων, η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και η αρχειοθέτηση των Αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η μηχανογράφηση των αιτήσεων και δικαιολογητικών σε κλειστό ηλεκτρονικό λογισμικό του ΑΣΕΠ από το οποίο θα προκύψει η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των Υποψηφίων.
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» και των Συμπραττόντων Φορέων οι πίνακες με τα προσωπικά στοιχεία και τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου για το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλλαν αιτήσεις. 

Με εκτίμηση,
                                                                        
Τζανάκης Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ.