Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Ειδοποίηση για Αποδοχή Θέσης


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιτυχόντες που καταλαμβάνουν θέση στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, πρέπει να προσέλθουν το αργότερο έως την Τετάρτη 5/9/2012 για την υπογραφή της Βεβαίωσης Αποδοχής θέσης στα κατά τόπους γραφεία και δημαρχεία σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα.
Τυχόν μη προσέλευση επιτυχόντων για την Αποδοχή της θέσης εργασίας, σημαίνει την αμετάκλητη αντικατάστασή τους από ισάριθμους επιλαχόντες του διαγωνισμού.