Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ευχαριστήριο

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να συγχαρεί δημόσια την υποψήφια Ε.Μ. από τον δήμο ΜΙΝΩΑ-ΠΕΔΙΑΔΑΣ, η οποία εγκαίρως επεσήμανε το εκ παραδρομής λάθος στην πληκτρολόγηση των μορίων της, με αποτέλεσμα την προσαύξηση της μοριοδότησης της με μόρια της κατηγορίας ΑΜΕΑ, που δεν τεκμηριωνόταν για το πρόσωπό της.
 
Με αίσθημα δικαίου, υπεύθυνη και αξιοπρεπή στάση απέναντι στους συνυποψήφιούς της, η υποψήφια Ε.Μ. δεν απεδέχθη την θέση που επελέγη, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση στην «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» με τις σχετικές επισημάνσεις για το εκ παραδρομής λάθος.