Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΟ φορέας απασχόλησης "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" γνωστοποιεί στους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των ΚΟΧ Λασιθίου και Ηρακλείου, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταμίευσης και η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζομένων έως 31/01/2013.
Οι εργαζόμενοι μπορούν άμεσα να επιβεβαιώνουν τις ατομικές καταβολές των αμοιβών τους.