Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει στους εργαζόμενους του B' πενταμήνου της κοινωφελούς εργασίας στους ΚΟΧ Ηρακλείου & Λασιθίου ότι η διαδικασία ένταξης της τελευταίας εκταμίευσης από την οποία θα πιστωθούν τα εξοφλητικά δεδουλευμένα τους βρίσκεται σε τελική φάση ελέγχων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εκ μέρους μας, ώστε η εξόφληση των χειμαζομένων οικονομικά εργαζομένων να γίνει το συντομότερο δυνατόν και εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ