Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει στους εργαζόμενους του 2ου πενταμήνου του ΚΟΧ Λασιθίου ότι από σήμερα Τρίτη 15/10/2013 έχουν πιστωθεί οι ατομικοί λογαριασμοί των εργαζομένων με τα εξοφλητικά δεδουλευμένα τους μία ημέρα νωρίτερα από την σχετική προαναγγελία. Οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να εκταμιεύουν τα εξοφλητικά δεδουλευμένα τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ