Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σύνθεση και σκοπός της "Αλληλεγγύης Κρήτης"


Επτά (7) Συλλογικοί Κοινωνικοί και Παραγωγικοί φορείς της Κρήτης συνέπραξαν για την σύσταση της ΑΜΚΕ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»
1. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ (ΕΝΚΗ Κρήτης)
2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-(Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.)
3. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Α.Σ.Ν.Η.)
4. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
6. ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
7. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλείου:
Πρόεδρος: Τζανάκης Νικόλαος
(Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου-Κρήτης)
Αντιπρόεδρος: Τζωρτζάκης Γεώργιος
(Πρόεδρος της ΟΑΣΝΗ)
Διευθύνων Σύμβουλος: Λυδατάκης Αντώνιος
(Αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ)
Μέλη του Δ.Σ.:
Ανδρεαδάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης.
Εφραίμογλου Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου
Ηρακλείου.
Ζερβάκης Εμμανουήλ, Γενικός. Γραμματέας της Ένωσης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ».
 Μπιζιώτη Παρασκευή, Πρόεδρος του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών
Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Σκοπός της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» είναι η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών Κοινοτικών ή και Διεθνών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Η ενίσχυση της απασχόλησης με την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού / κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η ανάσχεση της ανεργίας και η προώθηση της απασχόλησης.
Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κάθε μορφής διακρίσεων.
Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
Η αντιμετώπιση της φτώχειας.
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.