Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Προσωρινή Αναστολή του Προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» λόγω των Εθνικών εκλογών


Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος της «Κοινωφελούς Εργασίας», στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου ενημερώνει τους πολίτες ότι οι διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής των ωφελουμένων (ανέργων), αναστέλλονται προσωρινά, έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ανέργους της Ανατολικής Κρήτης ότι, το πρόγραμμα της 5μηνης απασχόλησης με πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ, που θα εργαστούν σε ΟΤΑ και λοιπούς δημόσιους φορείς έχει εγκριθεί για τον μεν  Νομό Ηρακλείου με 1455 θέσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2.8868/oικ.6.2100/5-4-2012 Απόφαση Ένταξης και με ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ για τον δε Νομό Λασιθίου με 375 θέσεις σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2.9809/οικ.6.2270/12-4-2012  Απόφαση Ένταξης και με ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-ΘΙΡ της ΕΥΔ. Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι θέσεις αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατανομής:

Α/Α
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
590
2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
125
3
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
115
4
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
130
5
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
46
6
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
122
7
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
100
8
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
90
9
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
10
10
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΙΟ  ΝΟΣΟΚΟΜ.
10
11
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ
17
12
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΥΞΙΣ
15
13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
25
14
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
40
15
ΟΛΗ Α.Ε.
20
16
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
78
17
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
100
18
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
94
19
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70
20
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
13
21
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20
                                                                                      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ