Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Κοινωφελούς Εργασίας

Η ΑΜΚΕ «Αλληλεγγύη Κρήτης» ενημερώνει τους ανέργους που έχουν υποβάλει αιτήσεις στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, ότι τα αποτελέσματα επιλογής των επιτυχόντων, αναμένονται να ανακοινωθούν γύρω στις 17 Αυγούστου, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατατεθειμένων αιτήσεων, των πολλαπλών επιλογών σε κωδικούς θέσεων και των χρονοβόρων λεπτομερών διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να διασφαλιστεί η αλάνθαστη επιλογή των ωφελουμένων.