Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Πρόεδρος κ. Τζανάκης Νικόλαος και τα μέλη του ΔΣ της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν σήμερα Κυριακή 26/08/2012 τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο πίνακας ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ περιλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους σε φθίνουσα σειρά, με την αναλυτική τους μοριοδότηση!
Ο πίνακας ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ περιλαμβάνει μόνον τους υποψηφίους που δεν προσκόμισαν τα σωστά δικαιολογητικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Πρώτη αναζήτηση να πραγματοποιείτε στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ! 
Εισάγοντας μέρος του Επωνύμου του υποψήφιου ωφελούμενου που σας ενδιαφέρει ή μέρος του ΑΔΤ ή του ΑΜΚΑ στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (πάνω δεξιά στη σελίδα), μπορείτε να βρείτε τη θέση κατάταξής του και τον συνολικό αριθμό μορίων.


ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΛΑΣΙΘΙ