Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κοινωφελούς εργασίας


Η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" ενημερώνει τους δυνητικά ωφελούμενους ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και τεκμηρίωσης των 6636 έγκυρων αιτήσεων, που υπεβλήθησαν για το πρόγραμμα πεντάμηνης απασχόλησης της Κοινωφελούς Εργασίας στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Ακολούθησε η αξιολόγηση, η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων ωφελουμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του ΑΣΕΠ.
Βάσει της μοριοδότησης και κατάταξης, οι επιτυχόντες για τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου ανέρχονται σε 1428 και 337 αντίστοιχα.
Οι σχετικοί πίνακες των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων την Κυριακή 26/8/2012 στην ιστοσελίδα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» www.solidcrete.blogspot.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της «Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου - Κρήτης» www.enkh.gr
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες με τα αποτελέσματα οι οποίοι θα αναρτηθούν την Δευτέρα 27/8/2012 στους κατά τόπους Δήμους, τα ΚΕΠ και τα Γραφεία του ΟΑΕΔ των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.