Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ


Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, παρακαλούνται να προσέρχονται το συντομότερο δυνατόν στα κατά τόπους καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, για να υπογράφουν το άνοιγμα του Ατομικού τους Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο θα κατατίθενται οι αμοιβές τους από την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ».
Οι ονομαστικοί πίνακες με τα σχετικά στοιχεία των εργαζομένων έχουν ήδη υποβληθεί από την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» και βρίσκονται στα κατά τόπους καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. 

> Οι εργαζόμενοι κατά την προσέλευσή τους στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Φωτοτυπία από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις) ή το Διαβατήριο τους, ή ισότιμο έγγραφο σε ισχύ,

2. Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης ή Επικυρωμένο Αντίγραφο αυτής (Ε1 του 2012) ή κάποιο άλλο παραστατικό έγγραφο εκδόσεως ΔΟΥ που να διαπιστώνεται ο Α.Φ.Μ. τους,

3. Πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής τηλεφωνίας κλπ.) εκδιδόμενο στο όνομα του ιδιώτη ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, για την διαπίστωση της διεύθυνσης κατοικίας,

4. Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού - (μόνο για τους αλλοδαπούς)

Στο έγγραφο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ αναφέρονται τα κατά τόπους καταστήματα καθώς και το ωράριο λειτουργίας της τράπεζας, που είναι από: 08:00 π.μ. έως και 03:30 μ.μ.

Πατήστε την εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος ή κατεβάστε τις πληροφορίες ως αρχείο από εδώ