Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟ Πρόεδρος και το Δ.Σ. της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», ανακοινώνει στους εργαζόμενους της, που απασχολούνται στο Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, στους δήμους και φορείς του Νομού Ηρακλείου, ότι η χρηματική δαπάνη της Α΄ δόσης η οποία θα καλύψει την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δεδουλευμένες αμοιβές τους, έχει ήδη κατατεθεί στην διοίκηση της συνεργαζόμενης Τράπεζας, υπό μορφή τραπεζικής επιταγής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Επομένως, από Τετάρτη 28/11/2012, ξεκινά η τραπεζική διαδικασία της είσπραξης του ποσού και εν συνεχεία η πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.
Την Πέμπτη 29/11/2012, νωρίς πρωί θα έχουν πιστωθεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ωφελουμένων στο Ν. Ηρακλείου και τα χρήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα.
Για τους εργαζόμενους στο Νομό Λασιθίου η διαδικασία έγκρισης της δαπάνης, σύμφωνα με ρητή δέσμευση, από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, θα έχει ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 30/11/2012, οπότε στην συνέχεια θα ακολουθήσει η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων.
Σ΄ αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί προς ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερομένων, ότι η εκταμίευση της Α΄ δόσης για την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», προηγήθηκε χρονικά έναντι αρκετών άλλων προγραμμάτων ΚΟΧ, που έχουν ξεκινήσει μήνες νωρίτερα από αυτό της Ανατολικής Κρήτης, και τούτο οφείλεται στην υπηρεσιακή επάρκεια και στελέχωση του φορέα μας, στο αδιάκοπο ενδιαφέρων, στις επισκέψεις και στις συνεχείς οχλήσεις του Προέδρου κ.Τζανάκη Νικόλαου και των μελών του ΔΣ, στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου.
Πρόεδρος ΔΣ
 
 Τζανάκης Νικόλαος