Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Ο φορέας απασχόλησης "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" γνωστοποιεί στους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των ΚΟΧ Λασιθίου και Ηρακλείου, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης των παρουσιολογίων του Ιανουαρίου, από τους συμπράττοντες φορείς. Άμεσα η λογιστικοποίηση των μισθολογικών καταστάσεων των δεδουλευμένων του Ιανουαρίου. Οι εργαζόμενοι από τη Τετάρτη 27/2/2013 μπορούν να εκταμιεύουν τις δεδουλευμένες αμοιβές του Ιανουαρίου.