Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Ο φορέας απασχόλησης "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" γνωστοποιεί στους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των ΚΟΧ Λασιθίου και Ηρακλείου του πρώτου 5μήνου που λήγει η σύμβαση τους να απευθύνονται στους υπευθύνους των ενεργειών και του φορέα τους για την διαδικασία παραλαβής των βεβαιώσεων απόλυσης. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η βεβαίωση να παραδίδεται εντός 2ημέρου από την τελευταία εργάσιμο ημέρα. Παρακαλούνται οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες επιδομάτων ανεργίας ή άλλων ειδικών βοηθημάτων να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας τη βεβαίωση απόλυσης μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα διακαιολογητικά.