Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Φημολογίες για παράταση του προγράμματος της κοινοφελούς εργασίαςΣχετικά με τις φημολογίες που διαρρεέουν τις τελευταίες ημέρες από τα ΜΜΕ περί παρατάσεως του προγράμματος της κοινοφελούς εργασίας η «Αλληλεγγύη Κρήτης» ως επίσημος φορέας απασχόλησης και διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος, ενημερώνει τους ωφελούμενους:
Ουδεμία επίσημη εγκύκλιος δεν έχει εκδωθεί από τα αρμόδια Υπουργεία μέχρι σήμερα 23/2/2013, η οποία να αναφέρεται σε εργασιακή παράταση του προγράμματος πέρα των 125 ημερομισθίων.