Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Ο φορέας απασχόλησης "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" γνωστοποιεί στους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΚΟΧ Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου (ενέργεια 24) ότι εξαιτίας λογιστικού λάθους τους έχουν αφαιρεθεί 2 ημερομίσθια από την προηγούμενη μισθοδοσία. Το λάθος αφορά 45 εργαζόμενους και ήδη έχει διορθωθεί. Η καταβολή των 2 παρακρατηθέντων δεδουλευμένων ημερομισθίων θα γίνει κανονικά με την πληρωμή της επόμενης Τετάρτης 27/02/2012. Άμεσα επίσης κατατίθεται στο ΙΚΑ  η συμπληρωματική ΑΠΔ που αφορά τα 2 αυτά ημερομίσθια/ένσημα.