Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει στους εργαζόμενους των ΚΟΧ Λασιθίου & Ηρακλείου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων τους 1ου γκρούπ έχει αποπληρωθεί. Σε πολύ λίγους εργαζόμενους, στους οποίους επιμηκύνθηκε η σύμβαση χρονικά λόγω απουσιών & αδειών υγείας, οφείλονται ελάχιστα δεδουλευμένα. Η καταβολή αυτών των δεδουλευμένων θα γίνει με την τελευταία εκταμίευση του ΕΣΠΑ. Σχετικώς με την καταβολή των τελευταίων δεδουλευμένων του μηνός Μαρτίου, αφορά κυρίως την εκκαθαριστική μισθοδοσία των εργαζομένων του 2ου γκρούπ, γνωστοποιούμε τα εξής. Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ ο φάκελος της τελικής εκταμίευσης πρέπει να υποβληθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, δηλ. μετά την λήξη της σύμβασης και του τελευταίου εργαζόμενου. Σύμφωνα με τα αρχεία μας η πιθανή ημερομηνία υποβολής του φακέλου θα είναι αμέσως μετά το Πάσχα, καθότι η σύμβαση των τελευταίων εργαζομένων λήγει 30 Απριλίου. Ευελπιστούμε ότι τέλος Μαΐου αρχές Ιούνη θα είμαστε σε θέση να μισθοδοτήσουμε ξανά τους εργαζόμενους και πρακτικώς να τους αποπληρώσουμε.

Ανακοινώνεται επίσης στους εργαζόμενους σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι το σύνολο των εργαζομένων μας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας μπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν τα ατομικά ή οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας τους μετά την συνέχιση του κανονισμού ασφάλισης με 50 ένσημα.