Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου

Σήμερα, 6 Μαρτίου 2013 δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου" της ΑΣ ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ. Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και η αίτηση.

Αίτηση
Αναλυτική Πρόσκληση