Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος Νίκος Τζανάκης και το ΔΣ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ με αφορμή την ονομαστική τους εορτή εύχονται στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Τζωρτζάκη Γεώργιο και στο μέλος του ΔΣ Ανδρεαδάκη Γεώργιο χρόνια πολλά και κάθε προσωπική και οικογενειακή επιτυχία.