Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΙΘΑΝΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Η 'ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ' αακοινώνει ότι μετά από παρέμβαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ το πολυπόθητο-ανακουφιστικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ 400.000 ανέργων μελών οικογενειών χωρίς εργαζόμενο κατα πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί. Η ευαρέσκεια του φορέα μας είναι προφανής καθότι στην σημερινή εποχή της ανεργίας, της πτώχειας, των φόρων και των χαρατσιών τέτοια προγράμματα είναι απαραίτητα.

ΔΣ 'ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ'