Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει στους εργαζόμενους του 2ου 5μήνου της κοινωφελούς εργασίας των ΚΟΧ Λασιθίου και Ηρακλείου (περίπου 550 άτομα) τα παρακάτω.

Προχωρεί κανονικά με την συνεργασία των υπευθύνων του υπουργείου, το πολύ επίπονο και χρονοβόρο έργο της ολοκλήρωσης των φακέλων των άμεσων και έμμεσων δαπανών του προγράμματος που περιλαμβάνει:

- Τον ενδελεχή έλεγχο των περίπου 216.875  ημερομισθίων!!!! με αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ένσημα για όλους τους εργαζόμενους
-Την καταμέτρηση και αντιστοίχηση όλων των ημερησίων παρουσιολογίων για κάθε εργαζόμενο χωριστά και για τους 1734 που εργάστηκαν και στα δυο 5μηνα.
- Την ολοκλήρωση των ΑΠΔ στο ΙΚΑ και εναρμόνιση τους με μηδενική απόκλιση, σύμφωνα με τους τελικούς συγκεντρωτικούς πίνακες ημερών εργασίας.
- Την λεπτομερή υποβολή των τεράστιων τελικών πινάκων μισθοδοσίας που πρέπει να συμφωνούν και στο τελευταίο λεπτό για να εγκριθούν χωρίς χρονοτριβή από τις υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας.
- Ολοκλήρωση και αντιστοίχηση του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους δράσεων με τον αριθμό των ημερομισθίων που απαιτήθηκαν
Την πλήρη περιγραφική αλλά και φωτογραφική απεικόνιση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους σε όλους τους φορείς

Το τεράστιο αυτό γραφειοκρατικό έργο δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα δεδομένων και των καθυστερήσεων ανταπόκρισης στα αιτούμενα από εμάς έγγραφα από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και φορείς.

Ενημερώνουμε τους 550 εργαζόμενους που περιμένουν την τελευταία εκκαθαριστική μισθοδοσία τους και την πλήρη εξόφληση τους, ότι ο φάκελος της ένταξης της τελικής δαπάνης βρίσκεται σε τελικό στάδιο διεκπεραίωσης. Ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό, ίσως το πρώτο 10ήμερο Ιουλίου, να είμαστε σε θέση να εξοφλήσουμε πλήρως τους εργαζόμενους μας, όπως ακριβώς κάναμε και με τους 1160 εργαζόμενους του 1ου πενταμήνου.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι εξετάζεται η προκήρυξη νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας από το Υπουργείο. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ αφού εξετάσει τους όρους της προκήρυξης θα αποφασίσει αν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον υλοποίησης με δεδομένη την αποκτηθείσα εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώσει εγκαίρως τους ενδιαφερομένους.