Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι “ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ” για τη χρήση του 2012, των ωφελούμενων των προγραμμάτων ΚΟΧ των Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου, θα παραδίδονται στους εργαζόμενους, από τους υπεύθυνους των σχετικών προγραμμάτων, στους κατά τόπους Δήμους και Φορείς στους οποίους εργάστηκαν, από Δευτέρα 3/06/2013.

Όσοι ωφελούμενοι απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων:

   - ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
-  ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
- ΠΑ.Γ.Ν.Η.
  -Τ.Ε.Ι.
 - Ο.Λ.Η.
- ΖΕΥΞΙΣ
η παράδοση των σχετικών “ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ”, θα γίνεται από την έδρα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» (οδός: Βλαστών και 1770, αρ. 11Β), από Δευτέρα 3/06/2013.