Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι μετά από δεκαήμερη παρουσία στελεχών μας στο υπουργείο και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου του ΚΟΧ Ηρακλείου. Την Δευτέρα θα κατατεθεί από την οικονομική διεύθυνση του Υπουργείου η επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος  στην συνεργαζόμενη τράπεζα. Θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της επιταγής με βάσει τις πάγιες διατραπεζικές συναλλαγές (valuer) και η πίστωση των ατομικών λογαριασμών των εργαζομένων. Από την Τετάρτη 2/10/2013 οι εργαζόμενοι του ΚΟΧ Ηρακλείου μπορούν να εκταμιεύουν τα εξοφλητικά δεδουλευμένα τους.

Έπεται η ολοκλήρωση των ελέγχων του φακέλου του ΚΟΧ Λασιθίου. Τα στελέχη μας εργάζονται υπό τις οδηγίες και την συνεργασία του Υπουργείου για την επίσπευση των διαδικασιών του ΚΟΧ Λασιθίου η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη. Θα επανέλθουμε με την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας πίστωσης των δεδουλευμένων των εργαζομένων του ΚΟΧ Λασιθίου που πιθανότατα προσδιορίζεται 2-3 ημέρες μετά από αυτήν των εργαζομένων του ΚΟΧ Ηρακλείου.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ