Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Η Αλληλεγγύη Κρήτης πληροφορεί τους ωφελούμενους αλλά και τους έχοντες υποβάλλει αίτηση στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που υλοποίησε το 2012 & 2013 ότι μετά από σχετικό έλεγχο του αρχείου της διαπίστωσε. Το σύνολο σχεδόν των προσληφθέντων και μεγάλος αριθμός των ανέργων που υπέβαλλαν αίτηση στον ΚΟΧ Ηρακλείου & Λασιθίου δικαιούνται το επίδομα του κοινωνικού μερίσματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεταβληθεί δραστικά το εισόδημα τους το 2013. Παρακινεί συνεπώς τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν την σχετική αίτηση δικαιούχου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/gsis_site/

ΔΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ