Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης Κοινωφελούς Εργασίας


Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ενημερώνει τους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις για 5-μηνη απασχόληση στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και μοριοδότησης των 6.636 αιτήσεων που κατατέθηκαν για τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Οι μοριοδοτημένοι ονομαστικοί πίνακες κατάταξης με τους προσληφθέντες και τους απορριπτέους έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εγκριθούν και να εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάρτησης και δημοσιοποίησής τους.