Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΗ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις που άσκησε στην υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει, ενημερώνει τους εργαζόμενους της, σχετικά με την διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών τους λογαριασμών για τις δεδουλευμένες αμοιβές τους.
Κατά την δημόσια συνεδρίαση της Βουλής της 20ης/11/2012 που μεταδόθηκε ζωντανά και από την τηλεόραση, παρακολούθησε ολόκληρη η Ελλάδα την επίκαιρη και ορθά στοχευόμενη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου, προς τον Υφυπουργό Εργασίας κ.Παναγιωτόπουλο, σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής της Α΄ δόσης των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιούνται από την "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός κατά την τοποθέτησή του, δήλωσε γνώστης του θέματος για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου της έγκρισης εκταμίευσης από τους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ του ποσού της Α΄ Δόσης, για την πληρωμή των δεδουλευμένων ημερομισθίων των 1.734 εργαζομένων της Ανατολικής Κρήτης.
Σύμφωνα με παραδοχή του κ. Παναγιωτόπουλου η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» διαβίβασε έγκαιρα  πλήρης φακέλους των δύο Νομών της Αν. Κρήτης, οι οποίοι κατά τον ουσιαστικό έλεγχο τους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ), ενεκρίθησαν απρόσκοπτα ως προς την αρτιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου τους.
Η εν λόγω υπηρεσία μετά από σχετική έγκρισή της για την επιλεξιμότητα της δαπάνης της Α΄ δόσης, προώθησε τους εγκεκριμένους φακέλους στην Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, όπου θα διενεργηθεί ο τελικός νομοτεχνικός έλεγχος από την αρμόδια υπόλογο και η έκδοση της εντολής πληρωμής.
Ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος από τα έδρανα της Βουλής αιτιολόγησε την καθυστέρηση που έχει προκύψει στην εκταμίευση της Α΄ δόσης για την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», στην απουσία λόγω κανονικής υπηρεσιακής άδειας, της συγκεκριμένης υπολόγου.
Ταυτόχρονα ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου ελέγχου, Πέμπτη και Παρασκευή 22-23/11/2012 και την ενταλματοποίηση της δαπάνης, με την επιστροφή της υπολόγου στο Υπουργείο.
Ο δικαιούχος φορέας του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», μετά την δημόσια δέσμευση του αρμόδιου Υφυπουργού, καλεί όλους τους εργαζόμενους της να συνεχίσουν την εργασία τους, στο πλαίσιο των δήμων και φορέων που έχουν διατεθεί, με πλήρη εμπιστοσύνη, δίχως να συμπαρασύρονται και να υποκύπτουν σε τακτικές συγκεκριμένων προσώπων, που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν το φόβο την καχυποψία, για τη δήθεν απώλεια των αμοιβών τους, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους, προωθώντας τους σε άσκοπες κινητοποιήσεις προσβλέποντας σε ίδια οφέλη και στην απώλεια αρκετών ημερομισθίων για τους εργαζόμενους.