Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΗ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ενημερώνει τους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, σχετικά με τα ερωτήματα που υποβάλλονται τις τελευταίες μέρες για την ακριβή ημερομηνία πληρωμών των δεδουλευμένων ημερομισθίων.
Καταστούμε σαφές σε όλους τους εργαζόμενους, ότι η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» έχει πλήρως  ολοκληρώσει την διαδικασία εκταμίευσης του ποσού που θα πιστώσει τους Τραπεζικούς λογαριασμούς των απασχολουμένων στα ΚΟΧ.
Μετά από συνεχή επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, γνωρίζουμε και ενημερώνουμε τους εργαζόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος των φακέλων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και έχουν προωθηθεί οι εγκεκριμένοι φάκελοι στην Οικονομική Υπηρεσία.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφού ολοκληρώσει και το τελευταίο στάδιο ελέγχου, εγγράφων και παραστατικών, θα εκδώσει αυθημερόν την επιταγή που θα κατατεθεί στην Τράπεζα για να πιστώσει τους λογαριασμούς.
Επίσης το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο, εφόσον έχουν ήδη καταχωρηθεί και λογιστοποιηθεί τα χρηματικά ποσά σε όλους τους λογαριασμούς.
Με την κατάθεση της επιταγής στη Τράπεζα, θα εμφανιστεί και η πίστωση των χρηματικών ποσών στα βιβλιάρια, ώστε οι εργαζόμενοι να προβαίνουν αμέσως σε αναλήψεις.
Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε η δυνατότητα αναλήψεως χρημάτων από τους εργαζόμενους στα προγράμματα ΚΟΧ θα υπάρχει από την Τετάρτη 13/02/2013.