Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΧ ΣΤΟ ΙΚΑΣχετικά με το θόρυβο που έχει υποκινηθεί με τα όσα μεθοδευμένα διαδίδονται από συγκεκριμένα «πρόσωπα – στόματα» για το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στα προγράμματα ΚΟΧ, προκειμένου να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας, σύγχυσης και αβεβαιότητας στους εργαζόμενους, με σκοπό και στόχο να εξυπηρετήσουν ίδιες σκοπιμότητες, η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» απαντά με σαφήνεια επί πραγματικών γεγονότων προς όλους τους εργαζόμενους αναφορικά με την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ.
Το σύνολο των εργαζόμενων από την πρώτη ημέρα έναρξης της σύμβασής τους είναι καταχωρημένοι και δηλωμένοι στον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ.
Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» εφάρμοσε κατά γράμμα το σύνολο των διαδικασιών που ορίζονται από το ΙΚΑ και την κείμενη νομοθεσία, για την κατάθεση και παγίωση των ενσήμων των εργαζομένων στο ΙΚΑ.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων (1740 άτομα) παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εμφάνιση των ενσήμων από το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ.
Επιπλέον δε, μεγάλη καθυστέρηση προέκυψε λόγω των πολλών λανθασμένων στοιχείων που είχαν καταθέσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» (όπως: λανθασμένοι ή και ανύπαρκτοι αριθμοί μητρώου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ.) τα οποία απαίτησαν χειροκίνητη παρέμβαση ένα προς ένα για την διόρθωση τους, προκειμένου να «κουμπώσει» και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ασφάλισης.
Μετά την τελευταία επίσημη παράταση που εξέδωσε το ΙΚΑ, προς όλους τους εργοδότες, σχετικά με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), οι εργαζόμενοι στα προγράμματα ΚΟΧ, μπορούν να αναζητήσουν τα ένσημά τους από τα καταστήματα του ΙΚΑ, για την εργασιακή περίοδο από ενάρξεως της σύμβασής τους έως 31/12/2012, μετά την Παρασκευή 8/2/2013, με την προϋπόθεση ότι το ΙΚΑ θα έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των ΑΠΔ.
Για την θεώρηση των υφισταμένων ασφαλιστικών βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή έκδοση νέων (ατομικά / οικογενειακά), οι εργαζόμενοι του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, για να εξυπηρετηθούν να απευθύνονται στα καταστήματα του ΙΚΑ της περιοχής τους.

Καλούμε του εργαζόμενους, να μην λαμβάνουν υπόψη τους την όποια διαφορετική «πληροφόρηση» από ανεύθυνα άτομα, που αποσκοπεί στην διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων, στην παραπλάνηση και χειραγώγηση τους.