Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΟ φορέας απασχόλησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» γνωστοποιεί στους εργαζόμενους των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταμίευσης και κατατέθηκε στην τράπεζα τη Τρίτη 12/2/2013 το χρηματικό ποσό που θα πιστώσει τους λογαριασμούς, σύμφωνα με τα δεδουλευμένα ημερομίσθια που πιστοποίησαν με παρουσιολόγια οι συμπράττοντες φορείς στους οποίους εργάζονται.
Η τράπεζα θα αρχίσει να πιστώνει τους λογαριασμούς των απασχολουμένων στα ΚΟΧ ξεκινώντας από το Νομό Λασιθίου και αμέσως στην συνέχεια για το Νομού Ηρακλείου.
Οι εργαζόμενοι από τη Τετάρτη 13/2/2013 μπορούν να επιβεβαιώνουν τις ατομικές καταβολές των αμοιβών τους.